De Algemene verkoopvoorwaarden:
Iedere keer u onze website bezoekt en bij Trishop.be koopt, zullen de algemene verkoopvoorwaarden u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is.
Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke overeenkomst, de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.
Wij nemen uw rechten heel oprecht op en waarderen het vertrouwen dat u in Trishop stelt.

Identificatie
Trishop.be, TaRC, Groenenheuvel 33, 2440 Geel BE0649487155
aangeboden goederen
Alle producten die door Trishop aangeboden worden, zijn oprecht en zo volledig mogelijk omschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten.
Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Trishop doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
Trishop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product en kan niet aansprakelijk zijn voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen
Betaling
Bij Trishop kan u steeds veilig online betalen. Wij werken samen met de betaalprovider Mollie. Dit is een erkend en beveiligd systeem waardoor u op twee oren kunt slapen. Wanneer u dit toch in twijfel zou trekken kan u nog steeds kiezen om te betalen per overschrijving.
Online betalen kan met de meest gangbare betaalmiddelen waaronder bankcontact, kredietkaart. Betalen via overschrijving is ook steeds mogelijk. Wanneer u voor een overschrijving wachten wij u betaling af.
Na verwerking van de gegevens van uw kaart of home banking systeem en aanvaarding van betaling krijgt u een bevestiging van betaling online en via email. Online betalingen worden onmiddellijk verwerkt, Daardoor kunnen wij uw bestelling ook sneller behandelen..
Wanneer u kiest voor overschrijving worden alle instructies getoond op de website. U krijgt ook een bevestigingsmail waarop de betalingsgegevens vermeld staan. Na ontvangst van uw betaling (1 à 2 werkdagen) verwerken wij uw bestelling.
Verzending.
Tijdens het bestelproces kan u kiezen om te opteren voor het afhalen van uw bestelling of opsturen.
Verzendingskosten worden getoond tijdens het bestelproces en is afhankelijk van de totale kostprijs van de bestelde goederen.
Indien u gekozen heeft voor verzending proberen wij u dit zo snel mogelijk te bezorgen. De verzending zal in de meeste gevallen uitgevoerd worden door Bpost. Dit kan wijzigen afhankelijk van de grote van het te verzenden pakket. Bij wijziging van de uitvoerder van verzending zal de klant hiervan persoonlijk van op de hoogte worden gebracht.
Trishop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de verzending.

Recht uw bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeen-
komst te herroepen. De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons (Trishop.be, tav Tom Geudens, Groenenheuvel 3, 2440 Geel. of via klantendienst@trishop.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht .
Voor het terug sturen van de goederen: Deze dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. U dient er voor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Trishop worden geleverd.
Trishop kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.. Trishop kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen, daarom adviseert Trishop een verzekerde verzending
Wij zullen uw bestelling binnen de 15 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 14 dagen die volgevolgt op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendingskosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.
Garanties
De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.
Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Trishop in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding.
Trishop kan nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, b.v. ingeval van faillissement van de leverancier.
Trishop is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.
Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of ingevolge een verkeerd gebruik van het product.
Taal van de overeenkomst
Trishop is beschikbaar in het Nederlands. Dit is ook de taal die gebruikt zal worden voor de overeenkomst en de verdere communicatie tussen u en Trishop.
Bestellen
Het bestellen van producten kan door deze op te zoeken via de zoekbalk of de opgegeven categorieën.
Als u een product hebt geselecteerd dient u afhankelijk van het product aan te duiden welke opties u wenst, het aantal en deze toe te voegen aan uw winkelmandje.
Wanneer u al uw gewenste producten hebt verzameld in u winkelmandje kan u doorgaan naar de volgende stap. Dit door op ‘doorgaan naar afrekenen’ te klikken. Hier kan u zich aanmelden of registreren en de bestelling afronden via de betaalmodule.

De bestelling is definitief nadat u op de knop bestelling afronden hebt geklikt. Voorafgaand kan u steeds uw bestelling annuleren.

Al uw gegeven worden veilig bewaard en worden nooit doorgegeven aan derde. Indien u geen nieuwsbrief of informatie wenst te ontvangen kan u zicht afmelden via de instructies in de nieuwsbrie of doorgeven via kalntendienst@trishop.be

staffelkorting? / Sale?
Door een gericht aankoopbeleid kan Trishop.be u op regelmatige basis mooie aanbiedingen bezorgen. Deze kunnen voor een korte periode zijn of lopen doorheen het hele jaar.
Staffelkortingen kan U terug vinden bij het product dat u wilt bestellen naast de grote afbeelding.
Producten waar een korting op verrekend is kan u terug vinden onder SALE.
Verjaardagsmail
Gelukkige verjaardag! … zal de titel van de e-mail luiden. Trishop schenkt elke jarige klant een kortingscode. Deze is vrij te gebruiken in de webshop en cumuleerbaar met andere acties. Hij is te gebruiken tot 3 maanden na het ontvangen van deze mail.

Kortingscodes.

De kortingscodes zijn niet cumuleerbaar met lopende acties Tenzij aangegeven op bij de informatie van de code zelf. Indien u een probleem heeft met het gebruik van deze code: Klantendienst@trishop.be
U kan de kortingscode gebruiken door uw gewenst producten in het winkelmandje te plaatsen, u te registeren of aan te malen. In het winkelmandje kan u uw kortingscode toevoegen.

Overeenkomst
Er is een geldige overeenkomst tussen u en Trishop wanneer Trishop de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.
Het verlies en/of beschadiging van een besteld product valt ten laste van de verkoper.
De klant is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst.
Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant voldoening te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.
Trishop kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.

Retourneren van goederen in geval van verkeerde maat
Bestelde u een product en is de maat niet juist? U kan het product naar ons terugsturen onder de volgende conditiesgst
 U dient Trishop onmiddellijk na ontvangst via mail in te lichten.
 Product ongebruikt in nieuwstaat met volledig verpakking
 onbeschadigd
 in de originele verpakking
terug te sturen binnen de 3 dagen (datum poststempel) naar Trishop (zie contactgegevens voor het correcte adres).

De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Geleive in de mail aan te geven welke nieuwe maar u wenst
 Er kan niet worden afgezien van de aankoop.
 De kosten voor het opsturen van de nieuwe maat neemt Trishop ten laste.
 De retourkosten zijn ten laste van de koper.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is heeft Trishop het recht het retourneren van de producten te weigeren.
Om een retour vlot te laten verlopen en geen miscommunicatie te hebben, vragen wij u de mail waarmee u ons op de hoogte hebt gestel mee te sturen met het product.

Kortingscode
Indien u een kortingscode heeft ontvangen van Trishop kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Voor meer informatie klik hier.
Deze kortingscode is persoonlijk, tijdelijk, eenmalig bruikbaar en kan niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. Trishop verricht geen terugbetaling.

Factuur
Bedrijven die bij Trishop bestellen, kunnen een factuur krijgen. Gelieve uw verzoek door te sturen naar info@Trishop.be.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Trishop kan niet waarborgen dat zijn websites ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Trishop geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van zijn websites noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt zijn websites.
Trishop legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.
In zoverre de wet dit toestaat, wijst Trishop elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Trishop zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Klachten
Klachten kunnen schriftelijk (zie contactgegevens) of via email (klantendienst@Trishop.be) worden ingediend en zullen behandeld worden binnen de 7 dagen na ontvangst.

wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zullen bevoegd zijn.